600,00 SEK

Every month

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Trolldomsarkivet - Förinspelade lektioner på svenska.

Få tillgång till arkivet och börja din resa idag!

Vad du får:

  • Tillgång till arkivet och de lektioner som spelats in live under 2019-2020. Du får 4 lektioner per månad.  
  • Tillgång till vårt forum med möjlighet att ställa frågor och möta andra kursdeltagare samt tillgång till referensmaterial.
  • Lära känna dig själv och världen på ett sätt som kommer förändra dig för alltid.